OP JH 2013/2014

25.07.2013 09:00

Vyplněné přihlášky do OP družstev  JH 2013/2014 dospělých a dorostu pošlete prosím do 20.8.2013,vyplněné soupisky do 31.8.2013. Zároveň uhraďte do 20.8.2013 na účet číslo 1336251/0100 poplatek 200,- Kč za družstvo dospělých. /správně vyplnit variabilní symbol/ Začátek soutěže je plánován na začátek října.  Rádi uvítáme Vaše požadavky na rozlosování,  preferované hrací dny, čas a další připomínky k novému soutěžnímu ročníku. Veškerá komunikace pro řízení soutěže bude probíhat na emailu kuzelky.jh@email.cz - STK