OP JH 2012/13

20.06.2012 10:35

Vyplněné přihlášky do OP družstev  JH 2012/13 dospělých a dorostu pošlete prosím do 15.8.2012, vyplněné soupisky do 31.8.2012. Zároveň uhraďte do 15.8.2012 na účet číslo 1336251/0100 poplatek 100,- Kč za družstvo dospělých. /správně vyplnit variabilní symbol/ Začátek soutěže je plánován na začátek října.  Rádi uvítáme Vaše požadavky na rozlosování,  preferované hrací dny, čas a další připomínky k novému soutěžnímu ročníku. Veškerá komunikace pro řízení soutěže bude probíhat na emailu kuzelky.jh@email.cz - STK