Dotace na podporu sportu mládeže

23.06.2017 12:00

Čerpání dotace na mládež v oddílech kuželek 

Opětovně tedy žádám oddíly, které tak doposud neučinily, aby tak co nejrychleji zaslaly podklady paní účetní ČUSu. Vím, že pro některé z oddílů se může částka 359,- Kč na žáka/dorostence jevit jako nedostatečná, berte to jako začátek lepších časů. Nicméně pro budoucnost (spolupráce s Jč krajem) je zapotřebí vyčerpat dotaci celou. V případě jejího nevyčerpání = vracení peněz Jč kraji bude toto zohledněno v dalších letech (samozřejmě v tom negativním smyslu slova). 
Děkuji všem za spolupráci.
J. Bláha.